Ukupan broj firmi: 125725

Caffe bar "URBAN CITY CLUB" vlasnik Čurak Goran, Travnik

Caffe bar "URBAN CITY CLUB" vlasnik Čurak Goran, Travnik


Firma Caffe bar "URBAN CITY CLUB" vlasnik Čurak Goran, Travnik je osnovana 06.03.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-22-4-283/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

Zenjak, Lam III, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-22-4-283/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.03.2012