Ukupan broj firmi: 125725

Caffe "THE V CLUB" vlasnik Vukanović Milan, Travnik

Caffe "THE V CLUB" vlasnik Vukanović Milan, Travnik


Firma Caffe "THE V CLUB" vlasnik Vukanović Milan, Travnik je osnovana 29.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-22-4-294/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

Bosanska 141, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-22-4-294/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 29.02.2012