JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila
JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila
Broj pregleda
103
Adresa
NOVA BILA BB
Opština
Travnik
Telefon
030/707-714
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije