Ukupan broj firmi: 125725

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf -"ŠUMARIJA" Novi Travnik

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf -"ŠUMARIJA" Novi Travnik


Firma Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf -"ŠUMARIJA" Novi Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

OMLADINSKA BB, Novi Travnik

Broj telefona

030-525-326

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije