Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf -"ŠUMARIJA" Novi Travnik
Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf -"ŠUMARIJA" Novi Travnik
Broj pregleda
72
Adresa
OMLADINSKA BB
Opština
Novi Travnik
Telefon
030-525-326
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: