"POLJORAD" d.o.o. Turbe-Travnik Poslovna jedinica broj 3. Restoran VLAŠIĆKA KUĆA
"POLJORAD" d.o.o. Turbe-Travnik Poslovna jedinica broj 3. Restoran VLAŠIĆKA KUĆA
Broj pregleda
208
Adresa
TURBE, BOSANSKA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-530-360
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije