Društvo za proizvodnju,promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 26 Han Bila , Travnik
Društvo za proizvodnju,promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 26 Han Bila , Travnik
Broj pregleda
139
Adresa
HAN BILA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-516031
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: