"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo, Podružnica br.1 Turbe
"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo, Podružnica br.1 Turbe
Broj pregleda
105
Adresa
BOSANSKA BB TURBE,
Opština
Travnik
Telefon
033-452-544
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: