Proizvodno-uslužno i prometno društvo "M-KASUMOVIĆ" Travnik,Poslovna jedinica broj 1 "M-KASUMOVIĆ BENZ" Travnik-Han Bila
Proizvodno-uslužno i prometno društvo "M-KASUMOVIĆ" Travnik,Poslovna jedinica broj 1 "M-KASUMOVIĆ BENZ" Travnik-Han Bila
Broj pregleda
155
Adresa
Han Bila-Nevjestino Selo 1
Opština
Travnik
Telefon
061-402054
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: