Ukupan broj firmi: 125725

"ENIAC" d.o.o. Travnik

"ENIAC" d.o.o. za informacione tehnologije


Firma "ENIAC" d.o.o. Travnik je osnovana 19.04.2004 godine na osnovu rješenja broj 1-4880 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

Fatmić bb, Travnik

Broj telefona

030-511635

ID broj 4200928400003
PDV broj
Matični broj 1-4880
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 19.04.2004