EBERKON d.o.o. Travnik
EBERKON d.o.o. Travnik,društvo za proizvodnju i promet električne energije
Broj pregleda
155
Adresa
Donja Mahala 9
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-11-00
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
27.06.2011