Ukupan broj firmi: 125725

"MONTAL BH" d.o.o. Travnik

"MONTAL BH" Društvo ograničene odgovornosti


Firma "MONTAL BH" d.o.o. Travnik je osnovana 02.12.2003 godine na osnovu rješenja broj 1-4571 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja vrata i prozora od metala.

Adresa

HAĐI ALIBEGA HASANPAŠIĆA 10, Travnik

Broj telefona

061-891753,511806

ID broj 4236286350001
PDV broj
Matični broj 1-4571
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 02.12.2003