Ukupan broj firmi: 125725

"PAJIĆ" d.o.o. Travnik

"PAJIĆ" društvo ograničene odgovornosti za proizvodnju,promet i usluge


Firma "PAJIĆ" d.o.o. Travnik je osnovana 20.03.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-5119 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ambalaže od drva.

Adresa

KARAULA,GRADINA 66 B, Travnik

Broj telefona

062-145-343 063-982-708

ID broj 4236406780005
PDV broj
Matični broj 1-5119
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.03.2007