"PAPAS TRADING" d.o.o. Travnik
Društvo za proizvodnju tekstilne robe, obuće i trgovine "PAPAS TRADING" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
142
Adresa
PRNJAVOR 5
Opština
Travnik
Telefon
512270 061-751434
Fax
ID broj
4236213980007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3520
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
28.02.2000PROD:

DEV:

RAN: