Ukupan broj firmi: 125725

"MOGUL" d.o.o. Travnik

"MOGUL" Društvo s ograničenom odgovornošću Travnik


Firma "MOGUL" d.o.o. Travnik je osnovana 07.05.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n..

Adresa

TURBE, VAROŠLUČKI PUT 155, Travnik

Broj telefona

530-200

ID broj 4236475830006
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 07.05.2009