Ukupan broj firmi: 125724

"BRAMMA" d.o.o. Travnik

"BRAMMA"Proizvodno,prometno,uslužno društvo Travnik


Firma "BRAMMA" d.o.o. Travnik je osnovana 28.12.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Prerada i konzerviranje mesa.

Adresa

Dolac na Lašvi b.b., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236490630005
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.12.2009