Ukupan broj firmi: 125725

"RINEUS" d.o.o. Bugojno

"RINEUS" Društvo ograničene odgovornosti Bugojno


Firma "RINEUS" d.o.o. Bugojno je osnovana 16.09.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti stomatološke prakse.

Adresa

Bosanska 1, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 16.09.2011