"DR.FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
Broj pregleda
139
Adresa
DUBRAVE B.B.
Opština
Travnik
Telefon
708-500
Fax
ID broj
4236052950005
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-4
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
05.09.1994PROD:

DEV:

RAN: