J.U. OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA" BUGOJNO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA" BUGOJNO
Broj pregleda
238
Adresa
GRAČANICA B.B.
Opština
Bugojno
Telefon
281-036
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-109
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
05.10.1977PROD:

DEV:

RAN: