"BILA-COMMERC" d.o.o Travnik
Proizvodno-uslužno i prometno društvo "BILA-COMMERC" Društvo sa ograničenom odgovornošću, Travnik
Broj pregleda
85
Adresa
HAN BILA 14
Opština
Travnik
Telefon
518-633
Fax
ID broj
4236427430004
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1594
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
17.02.2000PROD:

DEV:

RAN: