"ČARA" d.o.o. Travnik
Građevinsko prometno i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću "ČARA" Travnik
Broj pregleda
292
Adresa
ERIKA BRANDISA 2
Opština
Travnik
Telefon
030 511-960
Fax
ID broj
4236059960006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-5331
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
29.11.1996PROD:

DEV:

RAN: