INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje pretovar i transport d.d. Sarajevo – Podružnica Travnik
INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje pretovar i transport d.d. Sarajevo – Podružnica Travnik
Broj pregleda
121
Adresa
DOLAC NA LAŠVI BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-5371-09
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
02.03.2004