Ukupan broj firmi: 125725

"ULTRAZVUČNA ORDINACIJA DR. JAREB" TRAVNIK

"Ultrazvučna ordinacija dr. Jareb"


Firma "ULTRAZVUČNA ORDINACIJA DR. JAREB" TRAVNIK je osnovana 24.09.2002 godine na osnovu rješenja broj 05-37-593/02-1 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti specijalističke medicinske prakse.

Adresa

ŠEHIDA 2A, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-37-593/02-1
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.09.2002