"MEDIA SHOP" TR TRAVNIK, vl. A. Kadirić
Trgovačka radnja "MEDIA SHOP", vlasnik Kadirić Adis, Travnik
Broj pregleda
162
Adresa
BOSANSKA 62
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-20-2-2462/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
13.01.2009PROD:

DEV:

RAN: