Ukupan broj firmi: 125725

"MEDIA SHOP" TR TRAVNIK, vl. A. Kadirić

Trgovačka radnja "MEDIA SHOP", vlasnik Kadirić Adis, Travnik


Firma "MEDIA SHOP" TR TRAVNIK, vl. A. Kadirić je osnovana 13.01.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-20-2-2462/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOSANSKA 62, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-20-2-2462/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.01.2009