"HANDY" SERVIS TRAVNIK, vl. E. Samokovlić
Servis mobilnih telefona i računara "HANDY", vlasnik Samokovlić Edvin, Travnik
Broj pregleda
244
Adresa
ŽITARNICA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-1915/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
13.10.2008PROD:

DEV:

RAN: