Trgov.djelatn. na tržn. i štan.-Z.Kujundžić,N.Trav
Trgovinska djelatnost na tržnicama i štandovima – Zdravko Kujundžić,N.Travnik
Broj pregleda
118
Adresa
TRŽNICE I ŠTANDOVI BB
Opština
Novi Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
02-20-506/02
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
22.04.2002PROD:

DEV:

RAN: