Ukupan broj firmi: 125725

Trgov.djelatn. na tržn. i štan.-Z.Kujundžić,N.Trav

Trgovinska djelatnost na tržnicama i štandovima – Zdravko Kujundžić,N.Travnik


Firma Trgov.djelatn. na tržn. i štan.-Z.Kujundžić,N.Trav je osnovana 22.04.2002 godine na osnovu rješenja broj 02-20-506/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TRŽNICE I ŠTANDOVI BB, Novi Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 02-20-506/02
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.04.2002