Ukupan broj firmi: 125725

"PAHOLZ" D.O.O. USORA

"PAHOLZ" D.O.O. USORA, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I USLUGE


Firma "PAHOLZ" D.O.O. USORA je osnovana 22.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-8041 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

ŽABLJAK BB, Usora

Broj telefona

893-955

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-8041
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 22.02.2000