OPĆINA TRAVNIK – OPĆINSKI NAČELNIK, Služba za obnovu, izbjeg
OPĆINA TRAVNIK – OPĆINSKI NAČELNIK, Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
Broj pregleda
93
Adresa
KONATUR BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
OV-01-3/98
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
28.01.1998PROD:

DEV:

RAN: