G U D "LEGE ARTIS" UG TUZLA
GRADSKO UMJETNIČKO DRUŠTVO "LEGE ARTIS"
Broj pregleda
68
Adresa
Kaldrma 6
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
K-II-597/12
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
17.05.2012PROD:

DEV:

RAN: