"CITY" SUR TRAVNIK-vl. Islamović Izet
Caffe-bar "CITY" vl. Islamović Izet
Broj pregleda
183
Adresa
ZENJAK LAM B
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
117/VIII I 195/
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.01.2000PROD:

DEV:

RAN: