GHETALDUS BIH" D.0.0. ZENICA POSLOVNA JEDINICA TUZLA
"GHETALDUS BIH" D.0.0. ZENICA POSLOVNA JEDINICA TUZLA
Broj pregleda
677
Adresa
TURALIBEGOVA 5
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
043-0-reg-z-08-003390
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
20.08.2008PROD:

DEV:

RAN: