Ukupan broj firmi: 125725

GHETALDUS BIH" D.0.0. ZENICA POSLOVNA JEDINICA TUZLA

"GHETALDUS BIH" D.0.0. ZENICA POSLOVNA JEDINICA TUZLA


Firma GHETALDUS BIH" D.0.0. ZENICA POSLOVNA JEDINICA TUZLA je osnovana 20.08.2008 godine na osnovu rješenja broj 043-0-reg-z-08-003390 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora.

Adresa

TURALIBEGOVA 5, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj 043-0-reg-z-08-003390
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 20.08.2008