"COPYGRAF" d.o.o. TUZLA
"COPYGRAF" d.o.o. ZA IZDAVAČKU, ŠTAMPARSKU I TRGOVINSKU DJELATNOST TUZLA
Broj pregleda
240
Adresa
ul. Put Križani broj 100
Opština
Tuzla
Telefon
035-281-070
Fax
ID broj
4209079670007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-7895
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
11.10.1996