"CORNI CO" d.o.o. TUZLA
"CORNI CO" d.o.o. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
Broj pregleda
87
Adresa
ALBINA HERLJEVIĆA 39
Opština
Tuzla
Telefon
035-651-235
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-12340
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
02.11.2001