Slastičarnica-buregdžinica "AMI"vl.Hadžikadunić S.
Slastčarnica-buregdžinica "AMI" vl.Hadžikadunić Sulejman
Broj pregleda
94
Adresa
ŠEHIDSKA 1/B
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/II-4-1205/03
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
23.06.2003PROD:

DEV:

RAN: