"N B D-PROM" d.o.o. TUZLA
"N B D-PROM" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TUZLA
Broj pregleda
137
Adresa
Krojčica 79
Opština
Tuzla
Telefon
061-139-877
Fax
ID broj
4209891490004
PDV broj
Mobitel
Matični broj
MBS
Email
Web
Broj uposlenika
15
Datum registracije
17.04.2008PROD:

DEV:

RAN: