"MESNICA VARUPA" TR TRAVNIK, vl. F. Varupa
Trgovačka radnja "MESNICA VARUPA", vlasnik Varupa Faruk, Travnik
Broj pregleda
132
Adresa
DOLAC NA LAŠVI, MOSTARSKA 5
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-20-2-803/200
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
24.04.2008