"STUDIO-MODERNA" Društvo za trgovinu, export-import, marketing, posredništvo i usluge d.o.o. Sarajevo – Podružnica Tuzla
"STUDIO-MODERNA" Društvo za trgovinu, export-import, marketing, posredništvo i usluge d.o.o. Sarajevo – Podružnica Tuzla
Broj pregleda
111
Adresa
DRUGOG KORPUSA ARMIJE BIH BB
Opština
Tuzla
Telefon
033-721-027
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: