T.R. "DELIKATES"
Trgovačka radnja "DELIKATES",vl. Radovanović Zorka
Broj pregleda
97
Adresa
VLAŠIĆ, BABANOVAC, PANORAMA 1
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
148-IX
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
21.01.2002PROD:

DEV:

RAN: