"STUDIO 2003″ d.o.o. TUZLA
"STUDIO 2003″ d.o.o. ZA PROJEKTOVANJE, KONTROLU I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU, PROMET I USLUGE
Broj pregleda
72
Adresa
3.Tuzlanske brigade 54
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
4209502260007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-12697
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
17.01.2003PROD:

DEV:

RAN: