Ukupan broj firmi: 125725

"FEROLIV" d.o.o Turbe

"FEROLIV" Društvo za proizvodnju i promet d.o.o Turbe


Firma "FEROLIV" d.o.o Turbe je osnovana 29.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000139 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Lijevanje željeza.

Adresa

Turbe, Aleja br. 128, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000139
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 29.02.2012