Ukupan broj firmi: 125724

"EKO-INDUSTRIJSKI OTPAD ZIZI" d.o.o. Travnik

"EKO-INDUSTRIJSKI OTPAD ZIZI" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik


Firma "EKO-INDUSTRIJSKI OTPAD ZIZI" d.o.o. Travnik je osnovana 06.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000395 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje neopasnog otpada.

Adresa

Ciglana, Dolac n/L bb, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000395
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.06.2012