"AQA MARE" d.o.o. TUZLA, POSLOVNA JEDINICA br.2 – AŠČINICA "GASTRONOM" TUZLA
"AQA MARE" d.o.o. TUZLA, POSLOVNA JEDINICA br.2 – AŠČINICA "GASTRONOM" TUZLA
Broj pregleda
105
Adresa
ul. ZAVNOBiH-a bb do br. 1
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-22-5929
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
14.09.2012PROD:

DEV:

RAN: