"COMEX" d.o.o. TUZLA
D.o.o. ZA ELEKTROMAŠINSKU DJELATNOST, USLUGE I TRGOVINU "COMEX" TUZLA
Broj pregleda
83
Adresa
DŽEMALA BIJEDIĆA 4
Opština
Tuzla
Telefon
035-250-705
Fax
ID broj
4209440300007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4378
Email
Web
Broj uposlenika
17
Datum registracije
11.06.1996PROD:

DEV:

RAN: