Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "KISELJAK" TUZLA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "KISELJAK"


Firma JU OŠ "KISELJAK" TUZLA je osnovana 17.05.1993 godine na osnovu rješenja broj 4-165 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

1. MAJA 117, Tuzla

Broj telefona

035-382-184

ID broj
PDV broj
Matični broj 4-165
Web stranica
Broj uposlenika 34
Datum registracije 17.05.1993