Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "GORNJA TUZLA"

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA TUZLA"


Firma JU OŠ "GORNJA TUZLA" je osnovana 20.04.1993 godine na osnovu rješenja broj 4-155 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

Gornja Tuzla, Abdurahmana Saračevića 163, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj 4-155
Web stranica
Broj uposlenika 28
Datum registracije 20.04.1993