JU OŠ "GORNJA TUZLA"
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA TUZLA"
Broj pregleda
116
Adresa
Gornja Tuzla, Abdurahmana Saračevića 163
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
4-155
Email
Web
Broj uposlenika
28
Datum registracije
20.04.1993PROD:

DEV:

RAN: