Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "MRAMOR"

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MRAMOR" MRAMOR


Firma JU OŠ "MRAMOR" je osnovana 06.07.1978 godine na osnovu rješenja broj 1-144 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

26. avgust 149, Tuzla

Broj telefona

035-810-210

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-144
Web stranica
Broj uposlenika 51
Datum registracije 06.07.1978