Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BUDINO-KOMERC" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "SECOND-HAND KOMISION" Travnik
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BUDINO-KOMERC" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "SECOND-HAND KOMISION" Travnik
Broj pregleda
190
Adresa
ŠEHIDA 17a
Opština
Travnik
Telefon
061-198-387
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: