"CONINT INTERNATIONAL" d.o.o. TUZLA
"CONINT INTERNATIONAL" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJI I VANJSKI PROMET I USLUGE
Broj pregleda
114
Adresa
Simin Han, ul. III Tuzlanske brigade 38
Opština
Tuzla
Telefon
035-394-445
Fax
ID broj
4209285490007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-8829
Email
Web
Broj uposlenika
17
Datum registracije
29.04.1997