PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "INVEST-GRAD
PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "INVEST-GRADNJA" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
148
Adresa
KARAULA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
535-181
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3555
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
20.01.1997