Ukupan broj firmi: 125725

"s & n" products d.o.o. Bugojno

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "s & n" products d.o.o.


Firma "s & n" products d.o.o. Bugojno je osnovana 09.05.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-4121 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

Armije BiH 6, Bugojno

Broj telefona

061-782990

ID broj 4236196950000
PDV broj
Matični broj 1-4121
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 09.05.2001