"PALMA" d.o.o. TRAVNIK
Proizvodno prometno i uslužno društvo "PALMA" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
241
Adresa
Žitarnica-Objekat C/II
Opština
Travnik
Telefon
030-510016
Fax
ID broj
4236051800000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2231
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
20.04.1999PROD:

DEV:

RAN: